مجری لوس تلویزیون و لزوم برخوردی حرفه‌ای!

پیش از این حتی شاهد قهر کردن و مصاحبه‌های گلایه‌آمیز مجری نود بوده‌ایم. قطعا اینکه یک تهیه‌کننده یا مجری مسائل داخلی رسانه خود را به محیط رسانه‌های دیگر بکشاند و مصاحبه کند در هیچ رسانه حرفه‌ای در دنیا پذیرفته نیست و این اقدام حتی در سایر بخش‌های صداوسیما هم مشاهده نمی‌شود و اگر موردی بوده قطعا با آن برخورد شده است.