وزیر بهداشت: کمبودی در زمینه داروی اربعین وجود ندارد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کمبودی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی اربعین وجود ندارد.