یک قلم دارو بیمارCF چقدر؟

رئیس بخش ریه مرکز طبی کودکان، هزینه‌های دارویی بیماران CF را بسیار گران عنوان کرد و گفت: هزینه ماهانه یک بیمار CF چهار و نیم میلیون تومان است که سهم پرداختی بیماران بالاست.