روی اعصاب ترین رفتار مسافران در هواپیما – خرید بلیط اینترنتی هواپیما

: همیشه مسافرانی در هواپیما وجود دارند که با کارهایشان ما را آزار می دهند. طبق آمار گرفته شده از مسافران در چند سال متمادی، آزاردهنده ترین عادت افراد در هواپیما لگد زدن به صندلی جلویی است

افرادی که به صندلی جلویی لگد می زنند- 59%

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

: همیشه مسافرانی در هواپیما وجود دارند که با کارهایشان ما را آزار می دهند. طبق آمار گرفته شده از مسافران در چند سال متمادی، آزاردهنده ترین عادت افراد در هواپیما لگد زدن به صندلی جلویی است. دلیل این کار، از سر رفتن حوصله گرفته تا عصبی بودن، هر چه که باشد، فردی که روی صندلی جلویی نشسته را نیز ناراحت و عصبی می کند. 

5. افرادی که صف را رعایت نمی کنند-35%

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

درصدهای آمده بر پایه رای 1005 مسافر بالای 18 سال، از سال 2014 به بعد، است.

زوج های عاشقی که مدام قربان صدقه هم می روند و دوست دارند که عشق شان را به همه نشان دهند- 28%

آنهایی که مدام در حال خوردن غذا هستند-30%

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

مجردهایی که به دنبال فردی می گردند که با او گپ بزنند-18%

مسافرانی که عطر را روی تن شان خالی می کنند- 49%

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

افرادی که پرحرفی می کنند-49%

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

افرادی که با آرنج شان تمام صندلی را اشغال می کنند- 34%

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

والدینی که به فرزندان خود بی توجه اند- 55%

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

رفتارهای بد دیگری هم وجود دارند که در رتبه های بعدی، با درصد پایین تری قرار گرفته اند. در اینجا بدترین نوع مسافران هواپیما را که با کارهایشان آرامش دیگران را بر هم می زنند، برایتان آورده ایم. 

مسافرانی که صندلی شان را می خوابانند-35%

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *