۲۲ کودتای نظامی خونین تاریخ – خرید بلیط اینترنتی هواپیما

– ترجمه از حسین علی پناهی: کودتا معمولاً زمانی رخ می دهد که یک حکومت به طور ناگهانی توسط عده ای از درون دولت که معمولاً نظامیان هستند ساقط شده و خود نظامیان یا یک شخص از بدنه ی دولت که در این کودتا نقش داشته حکومت جدیدی را تشکیل می دهد

ادامه نوشته »

پیدا کردن شغل تمام وقت؛ اصلی‌ترین دغدغه مردم جهان – خرید بلیط اینترنتی هواپیما

روزنامه آسمان آبی – شادی شفیعی: حل مشکل بیکاری یکی از دغدغه های همیشگی دولت هاست و از نرخ بیکاری نیز همواره به عنوان نمادی برای نشان دادن میزان موفقیت دولت در اداره اقتصاد کشور استفاده می شود

ادامه نوشته »