روانشناسی کودکان استثنایی

روانشناسی کودکان استثنایی:کودکانی که به عنوان کودکان استثنایی شناخته شده اند.

که به خدمت های آموزشی به خصوص و حمایتهای گسترده احتیاج دارند تا از تمام توانایی های خود بتوانند استفاده کنند.

و آنها به دریافت کردن خدمت های آموزشی احتیاج دارند به دلیل اینکه بیشتر آنها در یک یا چند حوزه دارای تفاوت می باشد .

مرکز روانشناسی کودکان استثنایی

آنها امکان دارد که کم توانی ذهنی و همینطور ناتوان بودن در یادگیری و همینطور جسمی و آشفتگی های هیجانی.

و اختلال در گفتار و زبان و همینطور صدمه شنوایی یا صدمه دیدار دارا باشد یا در مقابل دارای توانایی های بخصوص .

و با استعداد باشد. روانشناسی کودکان استثنایی به عنوان یکی از شاخه‌های از دانش روانشناسی .

به مطالعه کردن برخورد و رویکردهای روانی اشخاص پرداخته است.

که روی یک پیوستار از کمترین اندازه تا بیشترین اندازه ممکن واقع می باشد و بر طبق تشخیص .

و مداخله مخصوص و کافی جهت به حداکثر رساندن استعدادها و توانایی هایشان احتیاج دارند.

و در ادبیات کودکان استثنایی به طور معمول در عوض همدیگر مورد استفاده قرار گرفتند .

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

 

روانشناسی کودکان استثنایی1

ادبیات کودکان استثنایی

و از لحاظ فنی  شیوع ناظر می‌باشد و تعداد تازه کودک آن با یک شرایط استثنایی در یک دوره زمانی معین.

تعداد کل موارد موجود در یک جمعیت در یک نقطه زمانی به خصوصی دارای دلالت می باشد .

و از این رو تعداد کودک های استثنایی که از خدمت های آموزشی به خصوصی مورد استفاده قرار می دهند.

در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر با رقمی حدود ۷ میلیون از تولد تا ۳۱ سالگی می باشد.

که این رقم کمتر از ۱۰ درصد تمام دانش‌آموزان مدرسه ها را به تشکیل دادن پرداختند.

و از آنجایی که این عدد ها تنها نمایانگر کودکانی می باشند .

که در مدرسه از خدمت‌های به خصوص مورد استفاده قرار می دهند.

و بنابراین مقدار آنها احتمالاً باید کمتر از مقدار حقیقی باشد .

و به علاوه کودکان تیزهوش که تعداد آنها بالغ بر ۵ درصد جمعیت مدرسه را به تشکیل دادن پرداخته اند.

به صورت کلی جمعیت کودکان استثنایی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان مدرسه می باشد .

و متخصصانی که کار آموزشی را برعهده گرفته اند برای تشخیص دادن و بررسی‌ها فرق های میان فردی.

و درون فردی از تست ها و همینطور مشاهده ها و مقیاس های درجه بندی فراوانی را استفاده خواهند کرد .

و تجربه و تحلیل متخصصان از این فرق ها به آنها این امکان را می‌دهد.

تا تصمیم های آموزشی مصنوعی در مورد کودکان دریافت کنند .

که در رویکرد تشخیص دادن و بررسی کردن دارای ۵ مرحله می باشد.

که شامل موارد زیر خواهد شد:

ویکرد روانشناسی کودکان

۱.

 •  غربالگری کردن و دست پیدا کردن سریع .
 • و کم هزینه کودکانی که به معاینه‌های دقیق‌تر و پرهزینه تر احتیاج می باشند.

۲. 

 •  تشخیص دادن و همینطور طبقه‌بندی کردن .
 • و جمع‌آوری کردن اطلاعات اضافی در رابطه با مشخص کردن این مطالب که به کودکان .
 • به کدام برنامه احتیاج دارند و موقعیت کدام برنامه را دارا می باشند.

۳.

 • برنامه ریزی کردن آموزشی و استفاده کردن از اطلاعات تشخیصی.
 • برای طراحی کردن یک برنامه آموزشی شخصی شده که بر احتیاج های کودکان مبتنی باشد.

۴.

 • بررسی کردن و ارزشیابی کودک و اجرا کردن تست هایی برای مشخص کردن.
 • اینکه آیا دانش آموزان به صورت حقیقی مطابق انتظار ها پیشرفت خواهند کرد .
 • و آیا هدف هایی را که قبلا مشخص شده است را به تعقیب کردن می‌پردازند.

۵.

 •  ارزشیابی کردن برنامه و مشخص کردن مقدار ثمربخشی برنامه مخصوص از راه تست.
 • و مشاهده کردن در سراسر فرآیند شناسایی و تشخیص دادن و همینطور هدف این می باشد.
 • که کودک را به متخصص های مطلوب ببرند و به طور مثال اگر کودکی دچار یک نقص در شنوایی می باشد .
 • باید او را به یک متخصص شنوایی ببرد و در رابطه با چگونگی استفاده کردن از وسیله های کمک شنوایی به آموزش دادن بپردازند.

شماره تلفن01

 عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی یا به اصطلاح دیگر دارا بودن نارسائی در رشد ذهنی مسئله تازه و جدیدی نمی‌باشد.

 

 • بلکه در هر دوره و زمانی اشخاصی که در اجتماع موجود می باشند .
 • که از لحاظ فعالیت های ذهنی در حد عادی نمی باشند.
 • و مخصوصاً از روزی که بشر زندگی اجتماعی را آغاز کرد .
 • مسئله افرادی که به دلیل قادر نبودن خود را با اجتماع هماهنگ سازند.
 • مطرح می باشد که اجتماع برای مصلحت و تعصب
 • یا سالم‌سازی برخی از این اشخاص را به تحمل کردن پرداخته .
 • و عده ای را محبوس می ساخت یا به مرگ محکوم می کردند .
 • و از مجموعه مدرک های کسب شده چنین استنباط می‌شود.
 • که تا قرن  ۱۸ این اشخاص مورد اهمیت و لطف نبوده‌اند .
 • و حتی پزشکان از قبول کردن و معالجه آنها به خودداری کردن می پرداختند.

اختلالات رفتاری و کمبود های هوشی

اگرچه بعدها متوجه شدند که این بیماران با ماهیت و اجتماع بیگانه نمی باشند .

بلکه به عمل ضایعات مغزی تماس آنها با عالم خارج تغییر و تحول پیدا کرده است.

و ضایعات مغزی این اشخاص اشاره دارد و اختلالات رفتاری و کمبود های هوشی آنها را در ارتباط با ضایعات می‌دانند.

و در قوانین روم قدیم  از بین بردن اشخاص عقب مانده ذهنی مجاز بوده است.

در این مورداختلال رت نیز مورد توجه روانشناسان قرار دارد.

و برعکس برخی از مذهب های آسیایی اعتقاد داشتن که آن چیزی که برای خود نمی پسندی.

به اطرافیان روا مدار و زرتشت در ایران مردم را به تشویق کردن می پرداختند .

که با بیماران روانی و عقب مانده ذهنی برخورد انسان دوستانه دارا باشند.

جایی که امکان دارد به آنها کمک کنند و تا اوایل قرن نوزدهم کتابی در رابطه با عقب مانده ها .

و اشخاص مبتلا به اختلال های رفتاری نوشته نشده بود .

و به صورتی که قبلا نیز اشاره شد به این نوع بیماری ها جنون و یا دیوانگی می گفتند.

روانشناسی کودکان استثنایی

بیماران روانی و عقب مانده ذهنی

برای اولین بار در سال ۱۸۰۱ بر اساس نتیجه ۱۰ سال اطلاعات بیماری های روانی به چهار دسته تقسیم شدند.

و عقب ماندگی ذهنی را گروهی از بیماریهای روانی دانستند .

که شامل موارد زیر می شود:

 •   مالیخولیا
 •   مانی یا جنون شور و شوق
 •   جنون
 •  ماندگی های ذهنی

به بعضی از روانشناسان تعریف هوش و عقب ماندگی ذهنی را به این صورت بازگو کرده اند .

و نیز باید روی اختلال تمرکز نیز کار صورت بگیرد.

تعریف هوش و عقب ماندگی ذهنی

 • که البته در بیشتر موارد مشاهده می شود .
 • که ازدواج خویشاوندی انجام شده و ناهنجاری مشاهده نشده است .
 • به آن علت می باشد که ضایعه ای در سلامت این خانواده در نسل‌های گذشته ایجاد نشده است.
 • و یا اینکه ضایعه به قدری سست و ناچیز می باشد که قدرت آشکار شدن را ندارد.
 • و در ازدواج‌های خویشاوندی یا همخونی موردی  نمی باشد .
 • که به طور صد در صد به آشکار شدن ناهنجاری‌ها منجر به شود.
 • بلکه فقط احتمال آشکار شدن ناهنجاری‌ها یا معلولیت ها زیاد می‌باشد .
 • که بررسی های گوناگونی که تاکنون بر روی ازدواج‌های خویشاوندی صورت گرفته است.

علل ازدواج‌های خویشاوندی

و دقیقا درصد بیشتر عقب ماندگی های ذهنی را افرادی به تشکیل دادند پرداخته اند.

که والدین آنها با همدیگر خویشاوند بوده اند به دلیل اینکه بعضی از بیماری های ارثی.

توسط والدین از راه زن به فرزندان در حال انتقال می باشد و موجب فلج و انواع بیماری‌های ذهنی و روانی.

و همینطور انواع عقب‌ماندگی‌ خواهد شد که این موضوع از راه ازدواجی که میان دو خویشاوند انجام می شود.

احتمال وقوع فراوانی را دارا می باشد به دلیل اینکه هر دو ناقل ژن معیوب باشند پس بهتر می باشد.

که در روستاها و جامعه هایی که اعتقاد به عقد دختر و پسر عمو دارند این موضوع را به نحوی به برطرف کردن بپردازد .

که تعصب نادرست را کنار گذاشتند بپردازند و در رابطه با ازدواج خویشاوندی با همدیگر دقت فراوانی را داشته باشند .

و حداقل پیش از آن با متخصص ژنتیک مشورت کردن بپردازند.

 

منبع : سایت کانون مشاوران ایران


کانون مشاوران ایران

نوشته روانشناسی کودکان استثنایی اولین بار در مشاوره خانواده کانون مشاوران ایران. پدیدار شد.