روانشناسی کودکان استثنایی

روانشناسی کودکان استثنایی:کودکانی که به عنوان کودکان استثنایی شناخته شده اند.

که به خدمت های آموزشی به خصوص و حمایتهای گسترده احتیاج دارند تا از تمام توانایی های خود بتوانند استفاده کنند.

و آنها به دریافت کردن خدمت های آموزشی احتیاج دارند به دلیل اینکه بیشتر آنها در یک یا چند حوزه دارای تفاوت می باشد .

مرکز روانشناسی کودکان استثنایی

آنها امکان دارد که کم توانی ذهنی و همینطور ناتوان بودن در یادگیری و همینطور جسمی و آشفتگی های هیجانی.

و اختلال در گفتار و زبان و همینطور صدمه شنوایی یا صدمه دیدار دارا باشد یا در مقابل دارای توانایی های بخصوص .

و با استعداد باشد. روانشناسی کودکان استثنایی به عنوان یکی از شاخه‌های از دانش روانشناسی .

به مطالعه کردن برخورد و رویکردهای روانی اشخاص پرداخته است.

که روی یک پیوستار از کمترین اندازه تا بیشترین اندازه ممکن واقع می باشد و بر طبق تشخیص .

و مداخله مخصوص و کافی جهت به حداکثر رساندن استعدادها و توانایی هایشان احتیاج دارند.

و در ادبیات کودکان استثنایی به طور معمول در عوض همدیگر مورد استفاده قرار گرفتند .

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

 

روانشناسی کودکان استثنایی1

ادبیات کودکان استثنایی

و از لحاظ فنی  شیوع ناظر می‌باشد و تعداد تازه کودک آن با یک شرایط استثنایی در یک دوره زمانی معین.

تعداد کل موارد موجود در یک جمعیت در یک نقطه زمانی به خصوصی دارای دلالت می باشد .

و از این رو تعداد کودک های استثنایی که از خدمت های آموزشی به خصوصی مورد استفاده قرار می دهند.

در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر با رقمی حدود ۷ میلیون از تولد تا ۳۱ سالگی می باشد.

که این رقم کمتر از ۱۰ درصد تمام دانش‌آموزان مدرسه ها را به تشکیل دادن پرداختند.

و از آنجایی که این عدد ها تنها نمایانگر کودکانی می باشند .

که در مدرسه از خدمت‌های به خصوص مورد استفاده قرار می دهند.

و بنابراین مقدار آنها احتمالاً باید کمتر از مقدار حقیقی باشد .

و به علاوه کودکان تیزهوش که تعداد آنها بالغ بر ۵ درصد جمعیت مدرسه را به تشکیل دادن پرداخته اند.

به صورت کلی جمعیت کودکان استثنایی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان مدرسه می باشد .

و متخصصانی که کار آموزشی را برعهده گرفته اند برای تشخیص دادن و بررسی‌ها فرق های میان فردی.

و درون فردی از تست ها و همینطور مشاهده ها و مقیاس های درجه بندی فراوانی را استفاده خواهند کرد .

و تجربه و تحلیل متخصصان از این فرق ها به آنها این امکان را می‌دهد.

تا تصمیم های آموزشی مصنوعی در مورد کودکان دریافت کنند .

که در رویکرد تشخیص دادن و بررسی کردن دارای ۵ مرحله می باشد.

که شامل موارد زیر خواهد شد:

ویکرد روانشناسی کودکان

۱.

 •  غربالگری کردن و دست پیدا کردن سریع .
 • و کم هزینه کودکانی که به معاینه‌های دقیق‌تر و پرهزینه تر احتیاج می باشند.

۲. 

 •  تشخیص دادن و همینطور طبقه‌بندی کردن .
 • و جمع‌آوری کردن اطلاعات اضافی در رابطه با مشخص کردن این مطالب که به کودکان .
 • به کدام برنامه احتیاج دارند و موقعیت کدام برنامه را دارا می باشند.

۳.

 • برنامه ریزی کردن آموزشی و استفاده کردن از اطلاعات تشخیصی.
 • برای طراحی کردن یک برنامه آموزشی شخصی شده که بر احتیاج های کودکان مبتنی باشد.

۴.

 • بررسی کردن و ارزشیابی کودک و اجرا کردن تست هایی برای مشخص کردن.
 • اینکه آیا دانش آموزان به صورت حقیقی مطابق انتظار ها پیشرفت خواهند کرد .
 • و آیا هدف هایی را که قبلا مشخص شده است را به تعقیب کردن می‌پردازند.

۵.

 •  ارزشیابی کردن برنامه و مشخص کردن مقدار ثمربخشی برنامه مخصوص از راه تست.
 • و مشاهده کردن در سراسر فرآیند شناسایی و تشخیص دادن و همینطور هدف این می باشد.
 • که کودک را به متخصص های مطلوب ببرند و به طور مثال اگر کودکی دچار یک نقص در شنوایی می باشد .
 • باید او را به یک متخصص شنوایی ببرد و در رابطه با چگونگی استفاده کردن از وسیله های کمک شنوایی به آموزش دادن بپردازند.

شماره تلفن01

 عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی یا به اصطلاح دیگر دارا بودن نارسائی در رشد ذهنی مسئله تازه و جدیدی نمی‌باشد.

 

 • بلکه در هر دوره و زمانی اشخاصی که در اجتماع موجود می باشند .
 • که از لحاظ فعالیت های ذهنی در حد عادی نمی باشند.
 • و مخصوصاً از روزی که بشر زندگی اجتماعی را آغاز کرد .
 • مسئله افرادی که به دلیل قادر نبودن خود را با اجتماع هماهنگ سازند.
 • مطرح می باشد که اجتماع برای مصلحت و تعصب
 • یا سالم‌سازی برخی از این اشخاص را به تحمل کردن پرداخته .
 • و عده ای را محبوس می ساخت یا به مرگ محکوم می کردند .
 • و از مجموعه مدرک های کسب شده چنین استنباط می‌شود.
 • که تا قرن  ۱۸ این اشخاص مورد اهمیت و لطف نبوده‌اند .
 • و حتی پزشکان از قبول کردن و معالجه آنها به خودداری کردن می پرداختند.

اختلالات رفتاری و کمبود های هوشی

اگرچه بعدها متوجه شدند که این بیماران با ماهیت و اجتماع بیگانه نمی باشند .

بلکه به عمل ضایعات مغزی تماس آنها با عالم خارج تغییر و تحول پیدا کرده است.

و ضایعات مغزی این اشخاص اشاره دارد و اختلالات رفتاری و کمبود های هوشی آنها را در ارتباط با ضایعات می‌دانند.

و در قوانین روم قدیم  از بین بردن اشخاص عقب مانده ذهنی مجاز بوده است.

در این مورداختلال رت نیز مورد توجه روانشناسان قرار دارد.

و برعکس برخی از مذهب های آسیایی اعتقاد داشتن که آن چیزی که برای خود نمی پسندی.

به اطرافیان روا مدار و زرتشت در ایران مردم را به تشویق کردن می پرداختند .

که با بیماران روانی و عقب مانده ذهنی برخورد انسان دوستانه دارا باشند.

جایی که امکان دارد به آنها کمک کنند و تا اوایل قرن نوزدهم کتابی در رابطه با عقب مانده ها .

و اشخاص مبتلا به اختلال های رفتاری نوشته نشده بود .

و به صورتی که قبلا نیز اشاره شد به این نوع بیماری ها جنون و یا دیوانگی می گفتند.

روانشناسی کودکان استثنایی

بیماران روانی و عقب مانده ذهنی

برای اولین بار در سال ۱۸۰۱ بر اساس نتیجه ۱۰ سال اطلاعات بیماری های روانی به چهار دسته تقسیم شدند.

و عقب ماندگی ذهنی را گروهی از بیماریهای روانی دانستند .

که شامل موارد زیر می شود:

 •   مالیخولیا
 •   مانی یا جنون شور و شوق
 •   جنون
 •  ماندگی های ذهنی

به بعضی از روانشناسان تعریف هوش و عقب ماندگی ذهنی را به این صورت بازگو کرده اند .

و نیز باید روی اختلال تمرکز نیز کار صورت بگیرد.

تعریف هوش و عقب ماندگی ذهنی

 • که البته در بیشتر موارد مشاهده می شود .
 • که ازدواج خویشاوندی انجام شده و ناهنجاری مشاهده نشده است .
 • به آن علت می باشد که ضایعه ای در سلامت این خانواده در نسل‌های گذشته ایجاد نشده است.
 • و یا اینکه ضایعه به قدری سست و ناچیز می باشد که قدرت آشکار شدن را ندارد.
 • و در ازدواج‌های خویشاوندی یا همخونی موردی  نمی باشد .
 • که به طور صد در صد به آشکار شدن ناهنجاری‌ها منجر به شود.
 • بلکه فقط احتمال آشکار شدن ناهنجاری‌ها یا معلولیت ها زیاد می‌باشد .
 • که بررسی های گوناگونی که تاکنون بر روی ازدواج‌های خویشاوندی صورت گرفته است.

علل ازدواج‌های خویشاوندی

و دقیقا درصد بیشتر عقب ماندگی های ذهنی را افرادی به تشکیل دادند پرداخته اند.

که والدین آنها با همدیگر خویشاوند بوده اند به دلیل اینکه بعضی از بیماری های ارثی.

توسط والدین از راه زن به فرزندان در حال انتقال می باشد و موجب فلج و انواع بیماری‌های ذهنی و روانی.

و همینطور انواع عقب‌ماندگی‌ خواهد شد که این موضوع از راه ازدواجی که میان دو خویشاوند انجام می شود.

احتمال وقوع فراوانی را دارا می باشد به دلیل اینکه هر دو ناقل ژن معیوب باشند پس بهتر می باشد.

که در روستاها و جامعه هایی که اعتقاد به عقد دختر و پسر عمو دارند این موضوع را به نحوی به برطرف کردن بپردازد .

که تعصب نادرست را کنار گذاشتند بپردازند و در رابطه با ازدواج خویشاوندی با همدیگر دقت فراوانی را داشته باشند .

و حداقل پیش از آن با متخصص ژنتیک مشورت کردن بپردازند.

 

منبع : سایت کانون مشاوران ایران


کانون مشاوران ایران

نوشته روانشناسی کودکان استثنایی اولین بار در مشاوره خانواده کانون مشاوران ایران. پدیدار شد.

بیزاری درمانی

بیزاری درمانی:روش بیزاری درمانی، یک روش درمانی است که فرد در شرایطی قرار می گیرد .

تا نسبت به یک سری از محرک ها ، به دلیل مقارن و جفت شدن با برخی از محرک های ناخوشایند دیگر  بیزار و متنفر شود.

بیزاری درمانی

برای مثال، فردی که سعی می کند سیگار را ترک کند.

در مواقعی که دلش می خواهد سیگار بکشد، پوست خود را نیشگون می گیرد.

این روش درمانی به شدت بحث بر انیگز است.

 • تاریخچه مربوط به بیزاری درمانی.
 • کاربرد آن در درمان.
 • بحث های مجادله ای در زمینه بیزاری درمانی.

بیزاری درمانی

تاریخچه بیزاری درمانی 

تاریخچه مربوط به روش درمان بیزاری درمانی، مقارن با تحقیقیات رفتارگرا می باشد.

تحقیقات رفتار گرا بیان کننده موثر بودن شرطی سازی نسبت به یادگیری است.

این امر حتی در مورد افرادی که طول درمان مشارکت نمی کنند هم می تواند موثر و کارا باشد.

بیزاری شیمیایی و برقی مرسوم ترین روش هایی بودند که در سال های اولیه مورد استفاده قرار گرفته اند.

مقالات سایت توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان “کانون مشاوران ایران “تهیه و پشتیبانی شده است.

 • هر چند که در سالهای اخیر، از این روش ها کمتر استفاده می شود.
 • تصویر تجسمی، روشی است که بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است.
 • و در برخی موارد کارایی آن بیشتر از روش بیزاری درمانی می باشد.
 • در این روش، فرد بر روی رفتار مورد نظر متمرکز می شود.
 • و همزمان با آن یک پیامد نامطلوب را تجسم می کند.

 استفاده بیزاری درمانی در درمان

تکنیک های بیزاری متنوعی در مجموعه های درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

درمانگر تلاش دارد تا به فرد کمک کند که رفتار مشکل زای خود را از بین ببرد.

ممکن است که به وی تصاویری نشان دهد که مرتبط با رفتار مشکل زا می باشد.

همانند سیگار ها، داروها و … – و بعد از آن یک شوک به وی وارد کند یا نیشگون گرفته شود.

در سایر موراد، ممکن است یک درمانگر پیشنهاد دهد.

که از تکنیک های بیزاری استفاده شود که توسط خود فرد اجرا می شود.

 • این تکنیک ها می تواند شامل تجسم یک چیز ناخوشایند.
 • زدن یک جسم به کمر فرد و ایجاد شوک لحظه ای در وی.
 • و یا کمک به وی برای داشتن یک آرزوی ترسناک.
 • پرت کردن حواس یا فرآیند تفکر اجباری می باشد.

درمان با شوک برقی

برنامه های درمان با استفاده از دارو و الکل، همانند شوک برقی و یا داروهای تهوع آور، برنامه هایی هستند .

که جزو تکنیک های مرسوم در بیزاری درمانی می باشند و به فرد کمک می کنند.

تا تمایل آن به یک چیز، به شدت کاهش یابد و یا از بین برود.

برای مثال، برخی از دارو ها می تواند باعث شود که فرد دچار مشکل در اعتیاد شود.

و در هنگام مصرف دارو ها یا الکل احساس بیماری کند.

 • هر چند که این روش ها، جزو روش های مورد علاقه انجمن سلامت ذهن نمی باشد.
 • و درصد موفقیت در آنها، نسبت به سایر روش ها پایین است.
 • ولی همچنان موسسات درمانی زیادی از این روش درمانی.
 • در کنار و همزمان با دیگر اقدامات درمانی، استفاده می کنند.

مجادلات مهمی در رابطه با رعایت اخلاق در روش بیزاری درمانی وجود دارد.

به خصوص در زمانی که پزشک ها، از محرک های دردآور برای درمان استفاده می کنند.

بیشتر متخصصان سلامت روان ، با تکنیک های مورد استفاده در بیزاری درمانی مخالفند.

به غیر از مواردی که خود فرد محرک های تنفرزا را اجرا می کند.

 • برخی از پزشکان مشاهده کردندکه این روش درمان.
 • یک استراتژی بلند مدت بی نتیجه می باشد.
 • چرا که فرد به راحتی می تواند.
 • به سمت رفتارهای نامطلوب کشیده شود.
 • و در نبود محرک های ناخوشایند زندگی کند.
 • همچنین، بیزاری درمانی، همانند سایر تکنیک های رفتاری
 • نمی تواند جزو نیازهای عاطفی عمیق به حساب بیاید.
 • که فرد را به سمت رفتار نامطلوب می کشد.

شماره تلفن

مباحث بیزاری درمانی

 • تکنیک های بیزاری درمانی در تکرار درمانی و یا تبدیل درمانی.
 • که به منظور تبدیل افراد هم جنس خواه به غیر هم جنس خواه.
 • طراحی شده است، هم مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تکنیک های آزارنده در شوک های اجرا شده بر روی دستگاه تناسلی فرد اجرا می شود.

یا این تصاویر به فرد نشان داده می شود.

تا در موقعی که فرد تصاویر جنسی مربوط به جنس خودش را می بیند، استفراغ کند.

گروه های زیادی در مخالف با این روش درمانی صحبت کرده اند.

و افرادی که در این روش، آسیب و صدمه دیده بودند.

آن را یک روش توهین آمیز و غیر مفید دانسته اند.

روش تبدیل درمانی

همچنین روش تبدیل درمانی هم برای درمان افرادی مورد استفاده قرار گرفته است.

که ترنس (افرادی که مایل به تغییر ماهیت جنسی خودشان هستند) بوده اند.

در این روش به آنها اجبار می شود تا وضعیت جنسی خودشان را بپذیرند.

و احساسات جنسی خودشان را با جنس زیستی خودشان، تطبیق دهند.

در برخی از موارد، والدین افراد دوجنسه، آنها را به کمپ های نوکیشی.

یا موسسات درمانی می فرستند و امکان اختیار انتخاب درمان از این افراد گرفته می شود.

برخی از ایالت ها، همانند کالیفرنیا و نیوجرسی، معکوس درمانی را برای افراد دوجنسه ممنوع کرده اند.

ایالت های دیگر هم در حال پذیرفتن قوانین این ایالت ها هستند.

بیزاری درمانی1

دگر جنس خواهی

با این وجود، برخی از افراد مهم مذهبی از این روش درمانی حمایت کرده اند.

و خواستار برگردانده شدن فرد، به وضعیت دگر جنس خواهی هستند.

معکوس درمانی، احتمالا از طریق ایجاد حس گناه در فرد یا خجالت نسبت به احساسات خود.

می تواند بر وضعیت جنسی فرد تاثیر گذار باشد، ولی به نظر نمی رسد .

که این روش منجر به ایجاد تمایل به جنس مخالف یا تغییر در تمایل جنسی فرد شود.

روانشناسی بیزاری درمانی

در حقیقت، وظایف اجباری موسسه روان شناسی آمریکا (APA)، در مورد واکنش درمانی مناسب.

نسبت به تمایل جنسی، بیان می دارد که “تلاش برای تغییر تمایل جنسی.

نمی تواند منجر به نتایج موفق شود و ریسک های خطرناک در آن وجود دارد”.

فرآیند معکوس درمانی می تواند منجر به ” آسیب دیدن احساسات جنسی، افسردگی، خودکشی و اضطراب شود”.

بر اساس کنوانسیون مربوط به APA، استفاده درمانی از “عمل همجنس گرایی” ، می تواند به این ایجاد این تفکر شود.

که مردان و زنان همجنس خواه، ذاتا دارای عیب می باشند.

و این امر می تواند منجر به ایجاد فرهنگ دخالت و تبعیض در مورد این افراد شود.

 

 

 

منبع : کانون مشاوران ایران


 • کانون مشاوران ایران

نوشته بیزاری درمانی اولین بار در مشاوره خانواده کانون مشاوران ایران. پدیدار شد.