بحران جمعیتی دیگر: نقش دولت‌ها در مقابله با کاهش موالید

«مادرها برای بچه‌دار شدن باید بتوانند آموزش و مسکن فرزند خود را تأمین کنند. پس باید سیاست‌هایی اتخاذ کنید که کمتر مالی بوده و بیشتر اجتماعی باشند». اشاره کرامر در اینجا به امکاناتی همچون امکانات مراقبت روزانه از کودکان، آموزش پیش‌دبستان جدی برای بهبود کیفیت اجتماعی‌شدن کودکان، و ایجاد اعتمادبه‌نفس در مادران برای بازگشت به کار در زمان مورد نیاز خودشان است: «اگر این راه‌کارها اتخاذ نشوند، مادرها بچه‌دار نخواهند شد».

مادری، حقوق و مسؤولیت‌ها

خدامی در فصل چهارم با عنوان «وظایف دیگران در برابر مادر»، به وظایف فرزند، همسر و خویشاوندان، جامعه‌ مؤمنان و در نهایت حکومت در برابر مادری پرداخته است. این تأکید بر وظایف دیگران از آن‌رو حائز اهمیت است که مسؤولیت مادری در صورتی به خوبی انجام می‌شود که مادر مورد حمایت اطرافیان قرار می‌گیرد. فرزند، شوهر، جامعه مؤمنان و حکومت هر یک وظایف مشخص و مهمی در قبال مادران در جامعه اسلامی دارند.

“کیوانو”؛ نماد کارآفرینی زنان روستای اردبیلک

کار ما در حدی پیش رفته که یک گروه 25 نفره تشکیل دادیم و به‌صورت مدام کار می‌کنیم و اگر بازار با ما همراهی کند، می‌توانیم افراد و روستاهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم. همه این 25 نفر زن هستند اما از آن‌جایی که معمولاً عروسک‌ها در حال انجام کاری هستند، وسایل کاری که در دست عروسک‌ها قرار دارد مانند ابزار کشاورزی، نجاری و… را همسران یا پسران همین زنان درست می‌کنند.